Optický lokalizační systém

Home » Projekty

Optický lokalizační systém

Automatická lokalizace pohyblivých cílů je základní funkční součástí v mnoha aplikačních doménách, jako je řízení leteckého provozu, řízení robotických pracovišť nebo bezpečnostní systémy. Pakliže je sledovaný cíl vybaven lokalizační senzorikou a ... Read more

Rozpoznání gest z hloubkových dat při pohledu shora

Sledování lidského těla a rozpoznání gest představuje základní kámen mnoha elektronických řešení, jako jsou dohledové systémy, bezpečnostní aplikace, zábavní průmysl nebo řešení typu interakce člověk-stroj. S příchodem hloubkových senzorů schopných rekonstrukce ... Read more

OTH 1000

Zařízení pro zkoušení ohybové tuhosti hadic OTH 1000 bylo zkonstruováno ve spolupráci s firmou CREINOS. Zařízení bylo vyvinuto v rámci zakázkového vývoje pro firmu Semperflex Optimit s.r.o. V případě zájmu o ... Read more

Detekce registrační značky v obraze

Běžným požadavkem na inteligentní parkovací systémy vybavené kamerovým dohledovým systémem bývá automatická detekce registrační značky vozidla, a to zejména z důvodů vyšší bezpečnosti, detekce podvodného jednání v případě placených parkovišť, soupisu ... Read more

Monitorování dopravy pomocí kvadrokoptéry

Silniční sítě zpravidla zabírají velkou plochu, a proto může být obtížné zajistit jejich souhrnné monitorování. V posledních letech se za tímto účelem často nasazují autonomně létající stroje (UAV), které mají schopnost ... Read more

Systém pro monitorování dopravy založený na stereovizi

Pro jednoho z našich zákazníků jsme vyvinuli, realizovali a testovali zařízení pro monitorování dopravy a počítání vozidel. Metoda rozpoznání vozidla využívá hloubkové informace získané pomocí dvojice monochromatických kamer (stereovize). Zařízení ... Read more

Roboauto

RoboAuto je projektem skupiny odborníků a akademických pracovníků v oblasti sw vývoje a umělé inteligence se zájmem o technologie automatického řízení automobilu. Cílem je vytvoření provozuschopné verze modelu automobilu s plným řízením ... Read more

BASCAN

Robot BASCAN je experimentální a výzkumné zařízení pro detekci rozličných typů poškození vnitřních stěn střelných hlavní ráže 100-150 mm. Robot poskytuje nejen vizuální, ale i hloubkovou informaci o snímaném povrchu. Nasnímaná ... Read more

TU Brno Racing

Soutěž Formula Student patří mezi uznávané studentské moto-soutěže pořádané v Evropě. Cílem soutěže je umožnit studentům technických oborů porovnat své síly v konstrukci, sestavení a nasazení vlastního závodního stroje. RCE ... Read more

Kamerový systém pro aktivní sledování extrémně vzdálených cílů

Cílem projektu je výzkum a vývoj technologií, které umožní detekci, identifikaci a sledování několika objektů pomocí inteligentního kamerového systému. (Pokračování textu…) Read more