UAV
Monitorování dopravy pomocí kvadrokoptéry

Silniční sítě zpravidla zabírají velkou plochu, a proto může být obtížné zajistit jejich souhrnné monitorování. V posledních letech se za tímto účelem často nasazují autonomně létající stroje (UAV), které mají schopnost pokrýt tak rozsáhlé oblasti. Robustní a obecné metody pro detekci a sledování účastníků provozu v obrazových datech nasnímaných z ptačí perspektivy patří mezi klíčové prvky pro masové využití obdobných systémů pro monitorování dopravy. Naše společnost vyvíjí pro jednoho z našich partnerů systém pro zcela automatické zpracování zaznamenaných dat a generování podrobných reportů o vytíženosti křižovatky, nebo obecně jiných prvků silniční sítě.

scene_definition

Dopravní tok v oblasti křižovatek bývá velmi dynamický a pro jeho budoucí analýzu jsou vyžadovány přesné monitorovací systémy poskytující kontinuální informaci. Nasazení pevných drátových kamerových instalací (CCTV), nebo jiných obdobných zařízení pro počítání vozidel a jejich sledování vede u tak rozsáhlých oblastí typicky ke značně nákladným řešením. Alternativou ke konvenčním přístupům patří využití autonomně létajícího stroje, kterého lze jednoduše přestavět na mobilní a spolehlivou senzorickou platformu poskytující data v potřebném množství a kvalitě. UAV vybavený kamerovým nahrávacím zařízením tak může být cenově velice efektivní řešení pro sběr potřebných dat k následné detailní analýze.

Vyvinutý systém automaticky detektuje účastníky silničního provozu a provádí jejich kontinuální sledování v obrazových záznamech pořízených z ptačí perspektivy pomocí UAV. Pro každé vozidlo je zaznamenáno místo vjezdu a výjezdu do/z křižovatky, průměrná rychlost průjezdu křižovatkou, čas potřebný k průjezdu atd. Obrazové záznamy jsou pořízeny z výšky přibližně sto metrů. Výsledek analýzy je poskytnut ve formě textového souboru ve formátu CSV.

Detekce a kontinuální sledování účastníků provozu (osobní vozy, nákladní vozy, atd.)
Pro každé vozidlo je zaznamenáno místo vjezdu a výjezdu
Měření času průjezdu křižovatkou a průměrné rychlosti
Vysoce kvalitní digitální stabilizace obrazu
Detailní výstup analýzy (pro každé vozidlo)

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na info@rcesystems.cz.