Detection of license plates
Detekce registrační značky v obraze

Běžným požadavkem na inteligentní parkovací systémy vybavené kamerovým dohledovým systémem bývá automatická detekce registrační značky vozidla, a to zejména z důvodů vyšší bezpečnosti, detekce podvodného jednání v případě placených parkovišť, soupisu počtu zaparkovaných vozidel dle registrační značky apod. Tlak na co nejnižší cenu výsledného řešení automatického rozpoznání registračních značek vede k centralizovanému přístupu k tomuto problému, tj. sdílení výpočetních a softwarových prostředků. Nevýhoda této architektury spočívá v nutnosti zajištění dostatečné konektivity pro přenos obrazové informace z dílčích kamerových jednotek. Vzhledem k povaze snímané scény je však možné datový tok dramaticky snížit předzpracováním obrazu a filtrací všech snímků, které zájmovou informaci neobsahují. Za tímto účelem jsme pro jednoho z našich zákazníků vytvořili vysoce optimalizovanou knihovnu pro platformu ARM Cortex A7, která filtruje všechny snímky na nichž se registrační značka nevyskytuje.

libANPD_res

Knihovna libANPD je určena pro aplikace pracující v reálném čase – tzv. online zpracování dat. Vstupní snímky mohou být jednokanálové (šedotón), nebo tříkanálové (RGB). Snímky jsou knihovně předávány jednotlivě ve stejném pořadí, v jakém byly pořízeny snímacím zařízením. Výstupem pro každý snímek je příznak určující, zda na snímku byla, respektive nebyla detekována registrační značka vozidla. Evaluace knihovny byla provedena na testovací datové sadě čítající 47 937 ručně anotovaných snímků o rozlišení 752×480 px. Testovací datová sada obsahuje 2 427 pozitivních snímků, tj. snímků na nichž se nachází registrační značka vozidla, a 45 510 negativních snímků, tj. snímků na nichž se nenachází registrační značka vozidla. Výsledky evaluace detektoru na testovací sadě jsou tabelovány v následujícím obrázku:

libANPD_evaluation_v2

Celková redukce snímků činí 90.91%, přičemž pravděpodobnost, že bude snímek vyhodnocen správně, je rovna hodnotě 0.959. Detektor vyhodnotil všechny snímky datové sady, které obsahovaly registrační značku vozidla, korektně. K chybné detekci docházelo pouze u vzorků, které neobsahovaly registrační značku, a to s pravděpodobností 0.042. Toto chování je vzhledem k účelu nasazení žádoucí, neboť filtr by měl odstraňovat z dalšího procesu zpracování pouze ty snímky, u nichž je vysoká jistota, že registrační značku neobsahují.

Detekce registrační značky vozidla v obraze
Zpracování v reálném čase – až 40 FPS
Optimalizováno pro ARM Cortex A7
Dostupné jako rozšiřovací modul pro Python
Pro barevné i šedotónové obrázky
Možnost další kustomizace

V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte na info@rcesystems.cz.