Dehazing

Home » Portfolio Items » Dehazing

Dehazing je samostatná dynamická knihovna, která poskytuje okamžité zlepšení kvality obrazových dat poškozených atmosférickými jevy jako je mlha, opar, déšť, prach, smog atd. Celý algoritmus je plně automatický, rozhraní knihovny umožňuje jednoduchou integraci do stávajících systémů.

Inovativní přístup

Vlastní metoda zlepšení kvality obrazu je založena na inovativní kombinaci nově publikovaných přístupů v této oblasti. V případě barevných obrázků dosahuje rekonstrukce snímku věrného barevného podání, a to za rozličných vstupních podmínek. Každý pixel poškozeného snímku je okamžitě opraven pro získání perfektního obrazu.

Vlastnosti
Odstraňuje mlhu, opar, prach, smog atd.
Snadno přenositelná na rozličné platformy
Paralelní implementace
Zpracování v reálném čase na běžně dostupném hardware
Bez parametrů, plně automatické
Jednoduše integrovatelné do stávajících systémů
dehazing_examples_test
Zpracování v reálném čase

Paralelní zpracování dat je vysoce optimalizované skrze všechny úrovně (instrukce, vlákna atd.) pro dosažení co nejkratší odezvy. Díky využití průmyslového standardu pro paralelní programování OpenCL jsou podporovány heterogenní počítačové platformy (CPU, GPU, DSP).

Jednoduchá integrace do stávajících systémů

Pro co nejsnazší integraci knihovny do stávajících systémů je knihovna dodávána s velmi dobře dokumentovaným rozhraním a příklady použití. Knihovna je vhodná pro vylepšení jak barevných, tak i šedotónových snímků/videí.

Knihovna vylepšující kvalitu obrazu je unikátní zejména ze tří důvodů: pro své kvalitní a robustní algoritmy, pro vyhodnocení dat v reálném čase a nízké paměťové nároky, pro využití běžně dostupných paralelních výpočetních platforem jako jsou grafické karty, či více jádrová CPU.